Zadania realizowane w ramach projektu przez I LO w Białymstoku:

1. Prowadzenie zajęć doskonalących z chemii metodą eksperymentu dla uczniów klas I-III.

2. Prowadzenie zajęć „Kompetentni na rynku pracy” – rozwijających postawę kreatywną, przedsiębiorczą, uczących pracy w zespole.

3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów klas trzecich biorących udział w projekcie.

4. Doposażenie pracowni chemicznej w niezbędny sprzęt.

Dodana: 31 maj 2019 21:49

Zmodyfikowana: 21 czerwiec 2019 21:05