Raport z ewaluacji wewnętrznej funkcjonowania sieci współpracy i samokształcenia

Obszar tematyczny Zarządzanie oświatą
Typ zasobu Inne
Tytuł Raport z ewaluacji wewnętrznej funkcjonowania sieci współpracy i samokształcenia w CEN w Białymstoku
Etap edukacyjny
  • I etap edukacji
  • II etap edukacji
  • III etap edukacji
  • IV etap edukacji
  • wychowanie przedszkolne
Opis

W ramach realizacji planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2013/14 zaplanowano przeprowadzenie ewaluacji wewnętrzne - konkluzywnej, której przedmiotem było  – organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i dyrektorów.

Celem ewaluacji  było zebranie informacji na temat funkcjonowania sieci współpracy
 i samokształcenia dla nauczycieli i dyrektorów w kontekście realizacji nowej formy wspomaganie szkół i placówek oświatowych.

Przeprowadzona ewaluacja wewnętrzna miała dać odpowiedź na następujące pytania;

Jakie sieci współpracy i samokształcenia zaproponowali konsultanci, które z sieci zostały powołane, jakie jest zainteresowania środowiska oświatowego taką formą wsparcia,  jak oceniają konsultanci realizację nowej formy wspomagania nauczycieli.

Wnioski i rekomendacje z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej zostaną wykorzystane do udoskonalenia funkcjonowania sieci oraz modyfikacji oferty doskonalenia.

Adresatami raportu z ewaluacji wewnętrznej są pracownicy Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

Autor Krystyna Grabowska, Jadwiga Czyżewska, Anna Krawczuk, Małgorzata Łazarska
Zgłoszone przez Krystyna Grabowska

Dodana: 22 czerwiec 2016 14:31

Zmodyfikowana: 22 czerwiec 2016 14:33