Rozwój psychiczny dziecka we wczesnym okresie przedszkolnym w świetle wybranych koncepcji teoretycznych

Obszar tematyczny Wychowanie i profilaktyka
Typ zasobu Artykuły
Tytuł Rozwój psychiczny dziecka we wczesnym okresie przedszkolnym w świetle wybranych koncepcji teoretycznych
Etap edukacyjny I etap edukacji
Opis

W toku wysiłku teoretycznego i badań ukształtowały się rozmaite nurty myślenia o rozwoju dziecka, które różnie tłumaczą istotę rozwoju psychicznego człowieka. Autor artykułu porusza więc wątek najbardziej popularnych w naukach pedagogicznych orientacji wskazując i analizując nurt behawiorystyczny, poznawczy, psychoanalityczny, antropologiczno-kulturowy i humanistyczny. Zarysowany przez autora przegląd najważniejszych stanowisk teoretycznych pokazuje zarazem, że nie ma jednego sposobu myślenia o istocie rozwoju dziecka.

 

 

 

Autor Janusz Rusaczyk
Zgłoszone przez Grażyna Łaniewska

Dodana: 17 czerwiec 2019 12:02

Zmodyfikowana: 17 czerwiec 2019 12:02