Konstruowanie programu wychowawczo- profilaktycznego w oparciu o zdiagnozowane potrzeby przedszkola oraz kierunki realizacji polityki oświatowej państwa.

Obszar tematyczny Wychowanie przedszkolne
Typ zasobu Prezentacje
Tytuł Konstruowanie programu wychowawczo- profilaktycznego w oparciu o zdiagnozowane potrzeby przedszkola oraz kierunki realizacji polityki oświatowej państwa.
Etap edukacyjny wychowanie przedszkolne
Opis

Prezentacja na temat  konstruowania programu wychowawczo- profilaktycznego jest pomocą przy tworzeniu dokumentacji placówki. Warto zajrzeć do materiałów podczas konstruowania programu. Znajdziecie tu Państwo:

  • podstawy prawne konstruowania programu  - zapisy, podstawowe pojęcia
  • charakterystykę  i strukturę programu  wychowawczo- profilaktycznego
  • analizę podstawy programowej wychowania przedszkolnego  w oparciu o treści kształcenia uwzględniające  elementy wychowania do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych oraz  profilaktykę uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych
  • analizę potrzeb placówki wynikających z jej specyfiki, wniosków z nadzoru pedagogicznego.

Mam nadzieję, że prezentacja okaże się pomocna, nawet kiedy kierunki polityki oświatowej państwa będą inne, konstrukcja programu bedzie bazą do budowania programu własnej placówki. 

Autor Renata Woroniecka
Zgłoszone przez Renata Woroniecka

Dodana: 19 maj 2020 17:10

Zmodyfikowana: 19 maj 2020 17:10