Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne?

Obszar tematyczny Technologia informacyjno - komunikacyjna
Typ zasobu Inne
Tytuł Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne?
Etap edukacyjny
  • I etap edukacji
  • II etap edukacji
  • III etap edukacji
  • IV etap edukacji
Opis

Publikacja składa się z trzech rozdziałów dotyczących poszczególnych etapów edukacji dziecka uzdolnionego informatycznie, ostatni rozdział jest przeznaczony dla rodziców. W każdej części znajduje się : arkusz diagnostyczny, dwa szczegółowe scenariusze zajęć, pięć szkiców zajęć, a także jeden przykładowy arkusz pozwalający sprawdzić przyrost wiedzy i umiejętności ucznia.

Publikacja w pliku pdf dostępna na portalu Scholaris

Autor Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska
Zgłoszone przez Anna Krawczuk
Adres witryny www http://scholaris.pl/zasob/110640?eid[]=GIM&sid[]=INF4&bid=0&iid=&api=

Dodana: 13 wrzesień 2018 13:30

Zmodyfikowana: 13 wrzesień 2018 13:54