Zarządzanie oświatą

Dostępne: 29 wyników ze wszystkich kategorii.

Coaching - jedna z metod w zarządzaniu szkołą

Autor: Janusz Rusaczyk

Adres witryny www:

Typ zasobu: Artykuły

Innowacje w edukacji

Autor: Cecylia Radzewicz

Adres witryny www: https://cen.suwalki.pl/

Typ zasobu: Zestawienia bibliograficzne

Zasady sporządzania protokołu z zebrań rady pedagogicznej

Autor: Krystyna Grabowska

Adres witryny www:

Typ zasobu: Prezentacje

Raport. Jakość w edukacji. Dane i wnioski z ewaluacji zewnętrznych przeprowadzonych w 2015r.

Autor: Pod redakcją Anny Gocłowskiej i Andrzeja Jasińskiego.

Adres witryny www: http://www.npseo.pl/data/documents/4/383/383.pdf

Typ zasobu: Inne

Wymagania państwa. Uporządkowanie priorytetów i celów szkoły.

Autor: Publikacja powstała w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap III”. ORE

Adres witryny www: http://www.npseo.pl/data/documents/4/361/361.pdf

Typ zasobu: Inne

Szkoła wobec wymagań państwa poradnik dla nauczycieli i dyrektorów.

Autor: Praca zbiorowa pod red. Anny Gocłowskiej

Adres witryny www: http://www.npseo.pl/data/documents/4/381/381.pdf

Typ zasobu: Inne

Poradnik. Wspomaganie szkół w zakresie interwencji kryzysowej.

Autor: Autor: Katarzyna Ciszewska, Sandra Żyża

Adres witryny www: https://www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania

Typ zasobu: Inne