Lekcja kulturowa o świętach w Hiszpanii

Obszar tematyczny Języki obce
Typ zasobu Scenariusze
Tytuł Lekcja kulturowa o świętach w Hiszpanii
Etap edukacyjny II etap edukacji
Opis

Cel ogólny: 

  1. Poznanie nazw wybranych świąt Hiszpanii oraz zapoznanie z obchodami tych świąt;
  2. Użycie struktury "tener lugar en"

Wskazówki metodyczne do realizacji zajęć:

  • Ocenianie kształtujące
  • Metody aktywizujące ( burza mózgów, mapa myśli )
  • Samoocena koleżeńska
  • Praca w parach lub grupach
  • Metoda indukcyjna

warunki Licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Autor Malwina Kwiatkowska
Zgłoszone przez praca konkursu "Materiały edukacyjne w pracy nowatorskiego nauczyciela"

Dodana: 23 czerwiec 2017 18:00

Zmodyfikowana: 23 czerwiec 2017 18:00