Sprawozdanie z obchodów 8. Białostockiego Tygodnia Czytania Dzieciom

Akcja  odbywała się w dniach 4 – 8 czerwca 2018 r. Przystąpiło  do niej  59 placówek oświatowych (35 szkół,  24 przedszkola), w których  odbyło się 302 imprez czytelniczych.  

CEN w Białymstoku pozyskało  37 Partnerów - białostockich instytucji,  których pracownicy udali się na spotkania z dziećmi. Dodatkowo  nauczyciele przedszkoli  i szkół zapraszali do czytania m.in. swoich pracowników, rodziców, dziadków, absolwentów  -  łącznie czytało  465 osób.

Ponadto 28 osób  czytało w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku – akcję koordynowali wychowawcy Zespołu Szkół nr 15 przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym  w Białymstoku.

W akcji uczestniczyło 11 327 osób, w tym: 734 w inauguracji i 10 593 w imprezach przedszkolnych i szkolnych.  

Informacje szczegółowe na stronie akcji  - http://www.cen.bialystok.pl/bibservis/btcd-o-akcji