Raport. Diagnoza kompetencji kadr zarządzających oświatą i pracowników operacyjnych realizujących zadania oświatowe w jednostkach samorządu terytorialnego oraz metod podnoszenia przez nich kompetencji. Gminy miejsko-wiejskie i miejskie.

Obszar tematyczny Zarządzanie oświatą
Typ zasobu Inne
Tytuł Raport. Diagnoza kompetencji kadr zarządzających oświatą i pracowników operacyjnych realizujących zadania oświatowe w jednostkach samorządu terytorialnego oraz metod podnoszenia przez nich kompetencji. Gminy miejsko-wiejskie i miejskie.
Etap edukacyjny
  • I etap edukacji
  • II etap edukacji
  • III etap edukacji
  • IV etap edukacji
  • wychowanie przedszkolne
Opis

Raport stanowi podsumowanie prac zrealizowanych w ramach badania pn. Diagnoza kompetencji kadr zarządzających oświatą i pracowników operacyjnych realizujących zadania oświatowe w jednostkach samorządu terytorialnego oraz metod podnosze­nia przez nich kompetencji, prowadzonego w ramach projektu Wsparcie kadry jedno­stek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów.

Prace badawcze obejmowały okres od lipca do października 2016 r., zostały umieszczone na dysku wirtualnym pod adresem: zobacz raport

Autor Red. Bożena Dorota Jastrzębska, Beata Wojciechowska-Dudek
Zgłoszone przez ODN Łomża
Adres witryny www https://www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania

Dodana: 22 czerwiec 2017 11:08

Zmodyfikowana: 22 czerwiec 2017 11:08