Karta pracy do zajęć korekcyjno- kompensacyjnych "Ćwiczenia percepcji i pamięci wzrokowej”

Obszar tematyczny Kształcenie specjalne i integracyjne
Typ zasobu Inne
Tytuł Karta pracy do zajęć korekcyjno- kompensacyjnych "Ćwiczenia percepcji i pamięci wzrokowej”
Etap edukacyjny I etap edukacji
Opis

Ćwiczenia zawarte w karcie pracy rozwijają percepcję  i pamięć  wzrokową . Usprawniają też koordynację wzrokowo- ruchową. Oparte są na materiale obrazkowym , literowymi  i wyrazowym. Zadania do ćwiczeń  dostosowano tak, aby kształciły umiejętność czytania, pisania i wycinania oraz wdrażały do samokontroli podczas uczenia się.

Autor Halina Car
Zgłoszone przez Anna Krawczuk

Dodana: 28 styczeń 2019 09:44

Zmodyfikowana: 28 styczeń 2019 09:44