Regionalny Punkt Informacyjny FRSE w CEN w Suwałkach

Informujemy, że w drodze zorganizowanego konkursu w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach został umiejscowiony Regionalny Punkt Informacyjny FRSE na lata 2020 – 2021.
Regionalne Punkty Informacyjne są to instytucje, które przy wsparciu FRSE realizują działania upowszechniające na temat edukacyjnych programów i inicjatyw Unii Europejskiej, a w szczególności: programu Erasmus+, Europejskiego Korpusu Solidarności, PO WER (Ponadnarodowa Mobilność Uczniów, Projekt Szansa), programu Edukacja i eTwinning. Jednym z głównych celów RPI jest dotarcie z informacją do potencjalnych beneficjentów w najmniejszych i najbardziej odległych miejscowościach w Polsce.
oprac.
Jarosław Cezary Słabiński
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach