MEN zaprasza do prac nad zmianami w programach nauczania

Ministerstwo Edukacji Narodowej  zaprasza ekspertów do współpracy nad zmianami dotyczącymi podstawy programowej i programów nauczania.

Pod koniec stycznia ogłoszony zostanie harmonogram konsultacji społecznych w sprawie zmian w systemie oświaty. Prace dotyczące zmiany programowych  będą przebiegały w grupach przedmiotowych.

Osoby, które chciałyby wejść w skład grupy mogą zgłosić swój udział poprzez przesłanie wiadomości na adres: miroslaw.sanek@men.gov.pl do dnia 22 stycznia 2016 r.

Na stronie MEN można znaleźć listę pierwszych członków grupy "Ekspertów Dobrych Zmian w Edukacji".