Profilaktyczne oddziaływania wychowawcze. Oddziaływania chroniące.

Obszar tematyczny Wychowanie i profilaktyka
Typ zasobu Artykuły
Tytuł Profilaktyczne oddziaływania wychowawcze. Oddziaływania chroniące.
Etap edukacyjny III etap edukacji
Opis

Autor w swoim artykule zwraca uwagę na oddziaływania wychowawcze, utożsamiane z istotą procesu wychowania, rozumianego jako wspomaganie wychowanka w jego rozwoju, ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, psychicznej, duchowej oraz społecznej. Następnie opisuje działania zapobiegawcze i korekcyjne oraz działania rodziców i środowiska szkolnego, które stanowią o potrzebie profilaktycznych oddziaływań wychowawczych.

Autor Janusz Rusaczyk
Zgłoszone przez Grażyna Łaniewska

Dodana: 17 czerwiec 2019 12:18

Zmodyfikowana: 17 czerwiec 2019 12:18