Zasady opracowywania indywidualnych i grupowych programów do pracy z uczniem objętym pomocą psychologiczno-pedagogiczną w placówce ogólnodostępnej

Forma doskonalenia zajęcia warsztatowe
Obszary edukacyjne Wychowanie i profilaktyka
Tytuł Zasady opracowywania indywidualnych i grupowych programów do pracy z uczniem objętym pomocą psychologiczno-pedagogiczną w placówce ogólnodostępnej
Opis

RAMOWY PROGRAM:

 

 

  • Rozpoznanie i diagnoza indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia jako wstęp
    do opracowania programów pracy.
  • Opracowanie i modyfikacja Indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.
  • Różnice w tworzeniu programu do zajęć rewalidacyjnych i tworzeniu Indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.
  • Opracowanie programu do zajęć indywidualnych i grupowych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  • Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej jako wstęp
    do modyfikacji opracowanych programów pracy z uczniem.
  • Analiza dokumnetów  wykorzystywanych przez uczestników szkolenia w procesie organizacji i realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

UWAGA: uczestnicy mogą przynieść dokumenty wykorzystywane przez nich w procesie organizacji i realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

TERMINY:

29.09.2018 r., godz. 9.00

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ:

ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  8

ORGANIZATOR:

 

Jolanta Boryszewska

PROWADZĄCY ZAJĘCIA: mgr Anna Karpowicz - edukator, ekspert, lider MEN ds. pomocy psych.–ped., oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, konsultant, nauczyciel

Odpłatność: 40 zł

Instytucja organizująca Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2 18-400 Łomża tel. 86 216 42 17
Miejsce realizacji CEN w Łomży
Obszar działania
  • zambrowski
  • wysokomazowiecki
  • suwalski
  • sokólski
  • siemiatycki
  • sejneński
  • moniecki
  • łomżyński
  • kolneński
  • hajnowski
  • grajewski
  • bielski
  • białostocki
  • augustowski
  • m. Suwałki
  • m. Łomża
  • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2018-09-29
Adresaci nauczyciele i specjaliści wszystkich typów placówek oświatowych
Organizator/ osoba do kontaktu Jolanta Boryszewska
Koszt Płatny

Dodana: 8 sierpień 2018 11:59

Zmodyfikowana: 8 sierpień 2018 12:15