Zasady opracowywania indywidualnych i grupowych programów do pracy z uczniem objętym pomocą psychologiczno-pedagogiczną w placówce ogólnodostępnej

Forma doskonalenia zajęcia warsztatowe
Obszary edukacyjne Wychowanie i profilaktyka
Tytuł Zasady opracowywania indywidualnych i grupowych programów do pracy z uczniem objętym pomocą psychologiczno-pedagogiczną w placówce ogólnodostępnej
Opis

RAMOWY PROGRAM:

 

 

 • Rozpoznanie i diagnoza indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia jako wstęp
  do opracowania programów pracy.
 • Opracowanie i modyfikacja Indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.
 • Różnice w tworzeniu programu do zajęć rewalidacyjnych i tworzeniu Indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.
 • Opracowanie programu do zajęć indywidualnych i grupowych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej jako wstęp
  do modyfikacji opracowanych programów pracy z uczniem.
 • Analiza dokumnetów  wykorzystywanych przez uczestników szkolenia w procesie organizacji i realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

UWAGA: uczestnicy mogą przynieść dokumenty wykorzystywane przez nich w procesie organizacji i realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

TERMINY:

29.09.2018 r., godz. 9.00

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ:

ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  8

ORGANIZATOR:

 

Jolanta Boryszewska

PROWADZĄCY ZAJĘCIA: mgr Anna Karpowicz - edukator, ekspert, lider MEN ds. pomocy psych.–ped., oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, konsultant, nauczyciel

Odpłatność: 40 zł

Instytucja organizująca Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2 18-400 Łomża tel. 86 216 42 17
Miejsce realizacji CEN w Łomży
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2018-09-29
Adresaci nauczyciele i specjaliści wszystkich typów placówek oświatowych
Organizator/ osoba do kontaktu Jolanta Boryszewska
Koszt Płatny

Dodana: 8 sierpień 2018 11:59

Zmodyfikowana: 8 sierpień 2018 12:15