Dodana: 23 marzec 2018 14:56

Zmodyfikowana: 23 marzec 2018 14:56

Działania projektowe

W ramach projektu "Odkrywamy talenty" dla dzieci uczniów/uczennic prowadzone zajęcia pozalekcyjne:

a) rozwijające kompetencje kluczowe oraz kształtujące umiejętności i postawy niezbędne na rynku pracy:

- zajęcia AKADEMIA UMYSŁU z metod efektywnej nauki,

- konserwatoria z  języka angielskiego z native spikerem .

b) rozwijające kompetencje w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych:

- zajęcia naukowe MINILABY i BIGLABY rozwijające kompetencje matematyczno-przyrodnicze nauka przez eksperymenty,

- zajęcia matematyczne MINILOGIKI i GIGALOGIKI rozwijające kompetencje logiczno-matematyczne.

c) rozwijające kompetencje informatyczne:

- zajęcia naukowe ROBOKIDS z programowania i robotyki (poziom zaawansowany)i ROBOKCIK z programowania i robotyki (poziom podstawowy) rozwijające kompetencje informatyczne.

d) zajęcia z poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego.

-zajęcia grupowe tj. zajęcia umożliwiające nabycie wiedzy z zakresu zawodów, aktywizujące do wyboru zawodu, uczące postaw wzajemnego szacunku wobec siebie i partnerskich relacji między płciami,

-zajęcia indywidualne dla 60 uczestników/uczestniczek projektu realizowane w celu przeprowadzenia testów, konsultacji w przygotowaniu IPDE-Z uczestników/uczestniczek.

 

Program zajęć realizowanych w ramach projektu „Odkrywamy talenty” będzie realizowany m. in. w  3 nowocześnie wyposażonych pracowniach przedmiotowych tj. pracowni przyrodniczej, pracowni matematycznej, pracowni informatycznej. Dodatkowo dla wybranych uczestników/uczestniczek zostaną zorganizowane  wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

 

W ramach projektu "Odkrywamy talenty" będą realizowane szkolenia dla nauczycieli:

a)szkolenia z zakresu innowacyjnej realizacji zajęć rozwijających kompetencje uczniów w obszarze nauk ścisłych realizowane w formie 2 dwu-trzy dniowych wyjazdów szkoleniowych do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

b)szkolenia  z praktycznego wykorzystania TIK- tablicy interaktywnej w pracy nauczyciela. realizowane w formie:

-szkoleń grupowych umożliwiających nabycie wiedzy z zakresu  praktycznego wykorzystania TIK,

-indywidualnych treningów pod kierunkiem trenera podczas, których nauczyciele będą mogli przygotować i przeprowadzić zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej realizowanych. dla każdego nauczycieli/UP.

c) szkolenia z praktycznego wykorzystania TIK- interaktywnego systemu zbierania odpowiedzi w pracy nauczyciela, który będzie wykorzystywany do przeprowadzania testów i ankiet -6 grup.