„Sytuacja dziecka niepełnosprawnego w rodzinie adopcyjnej i zastępczej”

Obszar tematyczny Wychowanie i profilaktyka
Typ zasobu Artykuły
Tytuł „Sytuacja dziecka niepełnosprawnego w rodzinie adopcyjnej i zastępczej”
Etap edukacyjny wychowanie przedszkolne
Opis

W artykule ukazano w jaki sposób obecnie postrzegana jest sytuacja dziecka niepełnosprawnego w rodzinie adopcyjnej i zastępczej. Autor zwraca uwagę na trudności dziecka w jego przystosowaniu w rodzinie adopcyjnej i zastępczej, wskazuje na pozytywną samoocenę dziecka jak klucz do pokonania barier w aklimatyzacji w rodzinie adopcyjnej i zastępczej oraz opisuje sytuację dziecka niepełnosprawnego kierowanego do adopcji, bądź rodziny zastępczej.

Autor artykułu jest oligofrnopedagogiem, kulturoznawcą.

Autor Janusz Rusaczyk
Zgłoszone przez Grażyna Łaniewska

Dodana: 8 kwiecień 2020 10:34

Zmodyfikowana: 8 kwiecień 2020 10:34