Sieci współpracy

Dostępne: 28 wyników ze wszystkich kategorii.

Gromadzenie i tworzenie materiałów edukacyjnych i terapeutycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami

Miejsce realizacji: CEN w Łomży

Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacji pracujący z uczniami ze SPE, w tym z niepełnosprawnością

Organizator: Danuta Momot

Klub aktywnych geografów

Miejsce realizacji: CEN w Łomży

Adresaci: nauczyciele geografii wszystkich typów szkół

Organizator: Joanna Marek

Klub aktywnych matematyków

Miejsce realizacji: CEN w Łomży

Adresaci: nauczyciele matematyki szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych

Organizator: Jadwiga Pieczywek

Interaktywny katecheta

Miejsce realizacji: CEN w Łomży

Adresaci: nauczyciele religii wszystkich typów szkół

Organizator: Bogumiła Rzepnicka

Kreatywny germanista

Miejsce realizacji: CEN w Łomży

Adresaci: nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół

Organizator: Adrianna Sierzputowska

Kreatywny anglista

Miejsce realizacji: CEN w Łomży

Adresaci: nauczyciele języka angielskiego wszystkich typów szkół

Organizator: Adrianna Sierzputowska

Sieć współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu

Miejsce realizacji: CEN w Łomży

Adresaci: nauczyciele z projektu "Aktywna tablica" oraz wszyscy chętni

Organizator: Bożenna Kossakowska

Klub entuzjastów myślenia wizualnego

Miejsce realizacji: CEN w Łomży

Adresaci: nauczyciele edukacji przyrodniczej wszystkich typów szkół

Organizator: Joanna Marek

Aktywna tablica

Miejsce realizacji: CEN, ul. Złota 4

Adresaci: nauczyciele szkół biorących udział w projekcie Aktywna tablica

Organizator: Katarzyna Gagan, Anna Krawczuk

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli religii szkół podstawowych

Miejsce realizacji: CEN, ul. Złota 4

Adresaci: nauczyciele religii szkół podstawowych

Organizator: Małgorzata Łazarska