Sieci współpracy

Dostępne: 17 wyników ze wszystkich kategorii.

Klub geografa (Zambrów)

Miejsce realizacji: SP nr 4 w Zambrowie

Adresaci: nauczyciele geografii wszystkich typów szkół

Organizator: mgr Lidia Grad

Klub geografa (Łomża)

Miejsce realizacji: CEN w Łomży

Adresaci: nauczyciele geografii wszystkich typów szkół

Organizator: mgr Lidia Grad

Klub aktywnych matematyków (ponadpodstawowe)

Miejsce realizacji: CEN w Łomży

Adresaci: nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych

Organizator: mgr Jadwiga Pieczywek

Klub aktywnych matematyków (podstawowe)

Miejsce realizacji: CEN w Łomży

Adresaci: nauczyciele matematyki szkół podstawowych

Organizator: CEN w Łomży

Klub germanistów

Miejsce realizacji: CEN w Łomży

Adresaci: nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół

Organizator: mgr Adrianna Sierzputowska

Klub anglistów (powiat kolneński)

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa nr 2 w Kolnie

Adresaci: nauczyciele języka angielskiego wszystkich typów szkół z REJONU KOLNEŃSKIEGO

Organizator: mgr Adrianna Sierzputowska

Klub anglistów (powiat łomżyński)

Miejsce realizacji: CEN w Łomży

Adresaci: nauczyciele języka angielskiego wszystkich typów szkół z REJONU ŁOMŻYŃSKIEGO

Organizator: mgr Adrianna Sierzputowska

Klub anglistów (powiat zambrowski)

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa nr 5 w Zambrowie

Adresaci: nauczyciele języka angielskiego wszystkich typów szkół z REJONU ZAMBROWSKIEGO

Organizator: mgr Adrianna Sierzputowska

Klub nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej stosujących TIK w nauczaniu

Miejsce realizacji: CEN w Łomży

Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Organizator: mgr Janusz Kossakowski

Klub młodego wychowawcy

Miejsce realizacji: CEN w Łomży

Adresaci: młodzi wychowawcy wszystkich typów szkół

Organizator: dr Jolanta Boryszewska