facebook

Sieci współpracy

Dostępne: 23 wyników ze wszystkich kategorii.

Klub nauczycieli wychowania przedszkolnego

Miejsce realizacji: Wysokie Mazowieckie, Ciechanowiec

Adresaci: nauczyciele różnych form wychowania przedszkolnego w powiecie wysokomazowieckim

Organizator: Maria M. Ferenc

Klub aktywnych przyrodników

Miejsce realizacji: ODN w Łomży

Adresaci: nauczyciele przyrody i biologii we wszystkich typach szkół

Organizator: Joanna Marek

Klub aktywnych matematyków

Miejsce realizacji: ODN w Łomży

Adresaci: nauczyciele matematyki IV etapu edukacyjnego

Organizator: Jadwiga Pieczywek

Klub aktywnych matematyków

Miejsce realizacji: ODN w Łomży

Adresaci: nauczyciele matematyki III etapu edukacyjnego

Organizator: Jadwiga Pieczywek

Klub nauczycieli języków obcych

Miejsce realizacji: Kolno, Ciechanowiec, Łomża

Adresaci: nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół

Organizator: Martyna Polkowska

Klub dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Miejsce realizacji: ODN w Łomży

Adresaci: nowo powołani dyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

Organizator: Janina Arcimowicz

Jesienne spotkania w ramach sieci nauczycieli bibliotekarzy (SNB), wrzesień - październik 2016

Miejsce realizacji: biblioteki szkolne województwa podlaskiego

Adresaci: nauczyciele bibliotekarze

Organizator: Olga Topolewska, Magdalena Kraszewska - CEN Białystok

Procesowe wspomaganie rozwoju szkół

Miejsce realizacji: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Adresaci: dyrektorzy i pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych województwa podlaskiego

Organizator: Jarosław Cezary Słabiński

Kreatywny nauczyciel religii 

Miejsce realizacji: Bielsk, Hajnówka

Adresaci: Wszyscy katecheci

Organizator: Lilla Busłowska, Irena Jarocewicz

Warsztatowe lekcje muzealne - wykorzystanie wystaw przyrodniczych

Miejsce realizacji: Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze w Białymstoku. ul. Ciołkowskiego 1

Adresaci: Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych

Organizator: Anna Karpowicz