Sieci współpracy

Dostępne: 27 wyników ze wszystkich kategorii.

Aktywna tablica

Miejsce realizacji: CEN, ul. Złota 4

Adresaci: nauczyciele szkół biorących udział w projekcie Aktywna tablica

Organizator: Katarzyna Gagan, Anna Krawczuk

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli religii szkół podstawowych

Miejsce realizacji: CEN, ul. Złota 4

Adresaci: nauczyciele religii szkół podstawowych

Organizator: Małgorzata Łazarska

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej i specjalnej w świetle przepisów prawnych

Miejsce realizacji: ODN w Łomży

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

Organizator: Danuta Momot

Klub aktywnych fizyków

Miejsce realizacji: ODN w Łomży

Adresaci: nauczyciele fizyki szkół podstwowych i gimnazjów

Organizator: Dorota Kozioł

Klub aktywnych chemików

Miejsce realizacji: ODN w Łomży

Adresaci: nauczyciele chemii szkół podstawowych i gimnazjów

Organizator: Dorota Kozioł

Klub aktywnych geografów

Miejsce realizacji: ODN w Łomży

Adresaci: nauczyciele geografii we wszystkich typach szkół

Organizator: Joanna Marek

Klub aktywnych matematyków (ponadgimnazjalne)

Miejsce realizacji: ODN w Łomży

Adresaci: nauczyciele matematyki w szkołach ponadgimnazjalnych

Organizator: Jadwiga Pieczywek

Klub aktywnych matematyków (szkoła podstawowa)

Miejsce realizacji: ODN w Łomży

Adresaci: nauczyciele matematyki etapu formalnego w szkołach podstawowych oraz klasach gimnazjalnych

Organizator: Jadwiga Pieczywek

Klub nauczycieli polonistów

Miejsce realizacji: ODN w Łomży

Adresaci: nauczyciele poloniści z gimnazjów

Organizator: Dorota Dąbrowska

Klub dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Miejsce realizacji: ODN w Łomży

Adresaci: dyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

Organizator: Janina Arcimowicz