Sieci współpracy

Dostępne: 26 wyników ze wszystkich kategorii.

Sieć Podlaskich Polonistów - Tworzymy polonistyczny escape room

Miejsce realizacji: CEN Białystok

Adresaci: nauczyciele języka polskiego

Organizator: Elżbieta Chrabołowska

Biblioteka szkolna na miarę naszych czasów.

Miejsce realizacji: CEN w Białymstoku

Adresaci: Nauczyciele bibliotekarze

Organizator: Olga Topolewska

Klub nauczycieli języka niemieckiego

Miejsce realizacji: Platforma Moodle

Adresaci: nauczyciele języka niemieckiego

Organizator: Krystyna Łuniewska

Warsztat pracy nauczyciela języka białoruskiego

Miejsce realizacji: II Liceum Ogólnokształcące z DNJB w Hajnówce

Adresaci: nauczyciele języka białoruskiego

Organizator: Jan Karczewski

Międzyszkolny projekt edukacyjny "Zdrowa ziemia, zdrowi my!" cz. 2

Miejsce realizacji: Internet

Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Organizator: Monika Dąbrowska - Ignaczuk, Angelika Kędziorek

Klub początkujących doradców zawodowych

Miejsce realizacji: CEN w Łomży/Internet

Adresaci: doradcy zawodowi i nauczyciele doradztwa zawodowego, w tym rozpoczynający pracę

Organizator: Anna Borawska

Klub aktywnych nauczycieli bibliotekarzy

Miejsce realizacji: Biblioteka Pedagogiczna w CEN w Łomży

Adresaci: nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół

Organizator: Elwira Kamińska, Małgorzata Wasilewska

Klub nauczycieli pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Miejsce realizacji: CEN w Łomży/Internet

Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacji pracujący z uczniami ze specjalnymi potrzebami

Organizator: Danuta Momot

Klub geografów

Miejsce realizacji: CEN w Białymstoku, Internet

Adresaci: nauczyciele geografii wszystkich typów szkół

Organizator: Lidia Grad

Klub matematyków szkół podstawowych (powiat łomżyński)

Miejsce realizacji: CEN w Łomży/Internet

Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych Z POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

Organizator: Dorota Kozioł