Obraz i metafora jako metoda pracy wychowawczej z uczniami

Forma doskonalenia zajęcia warsztatowe
Tytuł Obraz i metafora jako metoda pracy wychowawczej z uczniami
Opis
 • Obraz i metafora jako reprezentacja pojęć.
 • Praca z obrazami i metaforą jako sposób na rozwój kreatywności i wyobraźni.
 • Praca z obrazem i metaforą jako sposób wyrażania i rozumienia emocji.
 • Oferowane materiały i pomoce dydaktyczne (przykłady).
Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2 18-400 Łomża tel. 86 216 42 17
Miejsce realizacji CEN w Łomży
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2019-10-19
Adresaci wychowawcy klas, pedagodzy szkolni
Organizator/ osoba do kontaktu Marzena Rafalska
Koszt Bezpłatny

Dodana: 9 październik 2019 11:52

Zmodyfikowana: 9 październik 2019 11:52