Dodana: 7 grudzień 2016 13:37

Zmodyfikowana: 9 grudzień 2016 09:16

"Książka to dopiero początek..." konferencja

W poniedziałek 5 grudnia 2016 roku odbyła konferencja Książka to dopiero początek podsumowująca , projekty czytelnicze: „Niemiecka literatura – czytamy to co dobre!”, „Podlaskie Spotkania z Pisarzami” oraz konkursy o bibliotece.
Na spotkanie przybyli licznie zaproszeni goście; nauczyciele i uczniowie szkół uczestniczących w projektach, nauczyciele bibliotekarze oraz nauczyciele języka niemieckiego. Konferencję uroczyście otworzył pan dyrektor Zdzisław Babicz, który przywitał wszystkich uczestników.

Swoją obecność zaznaczył pan Christoph Mohr konsultant ds. Nauczania Języka Niemieckiego z Instytutu Goethego w Warszawie, serdecznie witając wszystkich obecnych w imieniu instytucji partnerskiej Instytutu Goethego.

Spotkanie rozpoczęła wykładem Bliski sąsiad, nieznana literatura? Niemieckie książki dla dzieci i młodzieży w Polsce pani dr Agnieszka Jezierska-Wiśniewska, pracownik Uniwersytetu Warszawskiego.Pani Jezierska w usystematyzowany sposób przedstawiła niemiecką literaturę dla dzieci i młodzieży, omówiła wybranych autorów, cieszących się popularnością wśród czytelników niemieckich. Interesujące z punktu polskiego czytelnika jest to, iż powstały współczesne przekłady baśni Braci Grimm. Nauczyciele, wysłuchali fragmentów baśni w nowym przekładzie w interpretacji aktora Jerzego Stuhra. Bibliotekarze z uwagą notowali nazwiska niemieckich autorów, gdyż to właśnie oni będą w przyszłości dokonywać zakupu do szkolnych bibliotek i notatki z wykładu mogą okazać się pomocne.

Kolejnym punktem konferencji było przedstawienie teatralne Kamishibai na podstawie książki A.M. Wagner „Abentuer im Schnee” w wykonaniu uczniów z Publicznego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Szepietowie, których opiekunką jest p. Brygida Wasilewska, nauczyciel języka niemieckiego. Występ okazał się sukcesem. Młodzi aktorzy zebrali gromkie brawa. Na ręce pani Wasilewskiej zostały złożone szczere słowa uznania i podziękowania za przygotowanie młodzieży. Może ten występ zainspiruje innych.

Następnie przyszedł czas na podsumowanie projektu: Niemiecka literatura – czytamy to co dobre!. W trakcie prezentacji uczestnicy konferencji zobaczyli przebieg i formy realizacji projektu. Wszystkie etapy projektu został bogato udokumentowane. W projekcie do dnia 5.12.2016 r. udział wzięło 1941 osób. Uczestniczyli oni w 92 lekcjach bibliotecznych.

Na koniec prezentacji pani Krystyna Łuniewska odczytała fragment listu z gratulacjami dla uczestników i realizatorów projektu od pani Ulrike Würz zastępcy dyrektora Instytutu Goethego w Warszawie.

Kolejnym punktem programu było ogłoszenie wyniku konkursu organizowanego przez białostocki oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich (TNBSP) na najciekawsze działania przeprowadzone w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych i przyznanie tytułu Librarium Primum. Komisja konkursowa złożona z nauczycieli bibliotekarzy, członków TNBSP z Lublina, Krakowa, Katowic oraz doradcy metodycznego z Stargardu, tytuł Librarium Primum przyznała PG Nr 18 z Białegostoku. Program obchodów MMBS uznano za najbardziej przemyślany i różnorodny. Statuetkę Librarium Primum 2016 odebrał – Dariusz Mierzyński, dyrektor szkoły oraz nauczyciele bibliotekarze -Dorota Artysiewicz, Joanna Fiłończuk i Barbara Szymańska. Programy obchodów, sprawozdania, ocena komisji są dostępne tutaj.

Po wręczeniu nagrody ogłoszono przerwę i wszyscy udali się na kawę i herbatę.

Na holu I piętra były przygotowane do oglądania następujące wystawy:

  • prac plastycznych laureatów konkursu „Czy znasz twórczość … ?”
  • prac plastycznych wykonanych przez uczestników projektu „Literatura niemiecka – czytamy to co dobre”
  • na temat twórczości Henryka Sienkiewicza.

Po przerwie rozpoczęło się podsumowanie 7 edycji projektu czytelniczego „Podlaskie Spotkania z Pisarzami“. W tym roku gościliśmy Tomasza Szweda, Annę Łacinę, Michała Książka i Elżbietę Awramiuk. Spotkania były poprzedzone konkursem ze znajomości twórczości tych pisarzy oraz konkursem plastycznym. Najbardziej wyczekiwanym momentem było nagrodzenie laureatów tych konkursów, listy laureatów i uczniów wyróżnionych - zobacz. Wręczono też podziękowania dyrektorom szkół oraz nauczycielom bibliotekarzom uczestniczącym w realizacji w programu. Szczegółowe sprawozdanie z realizacji programu znajduje się na stronie projektu.

Ostatnim punktem programu było podsumowanie wojewódzkiego konkursu o bibliotece „Biblioteka, to dom przyszłości i przeszłości“ oraz „Biblioteka to dobre miejsce dla człowieka“ ogłoszonych przez Szkołę Podstawową Nr 21. Nastąpiło wręczenie nagród laureatom tych konkursów – zobacz listy laureatów.

W konferencji wzięło udział 177 uczestników.

Oprac. Jolanta Bakier, Olga Topolewska