Szkoła Podstawowa im. Abp. Romualda Jałbrzykowskiego w Kołakach Kościelnych realizuje projekt "Akademia nauki" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (poddziałanie 3.2.1. Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych). Projektem objęci zostają wszyscy uczniowie oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej w Kołakach Kościelnych.
W projekcie realizowane są następujące zajęcia:
- Spotkanie z królową - zajęcia matematyczne
- Przyrodnicze laboratorium
- Laboratorium kodowania
- Projekt edukacyjny
- Przedsiębiorczość
- Język angielski
- Półkolonie eksperymenty
- Półkolonie robotyka
- Doradztwo zawodowe indywidualne
- Doradztwo zawodowe grupowe

W załącznikach poniżej stworzone skrypty z zajęć.

Zapraszamy do pobrania plików.

Dodana: 4 czerwiec 2020 10:48

Zmodyfikowana: 4 czerwiec 2020 11:04