Dodana: 25 kwiecień 2017 22:04

Zmodyfikowana: 9 maj 2017 16:44

SZANSA NA LEPSZY START

Szkoła Podstawowa im. Leonarda Prystroma w Tołczach realizuje projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (poddziałanie 3.2.1. Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych) – „Szkoła Podstawowa w Tołczach szansą na lepszy start”, którego beneficjentem jest spółka Open Education Group sp z o.o.. Projektem objęci są wszyscy uczniowie i w roku szkolnym 2016/2017 uczestniczą w następujących zajęciach:

- koło teatralne „Atelier Twórcy”

- koło humanistyczne „Zakątek wyobraźni”

- zajęcia matematyczne: „Kuźnia talentów”, zajęcia indywidualne dla ucznia zdolnego, zespoły wyrównawcze w klasie IV i II, zajęcia z uczniem wymagającym dostosowania wymagań do jego indywidualnych możliwości, „Matematyczna kraina” kl.I

- zajęcia z doradztwa zawodowego „Kim będę?”

- zajęcia z języka angielskiego „English – successful Communication”, „English tradiotions and customs”, „English is cool, English is fun, English is for everyone!”

- koło artystyczne „Tęczowe inspiracje”

- Laboratorium przyrodnicze kl.I

- „Mój przyjaciel robot”

- Terapia przez ruch i muzykę

- zajęcia rewalidacyjne dla uczniów słabo słyszących

Szkolą się również nauczyciele na warsztatach i studiach podyplomowych.

Szkoła wzbogaciła się o wiele pomocy dydaktycznych.