Nazwa inicjatywy Innowacja w EKONOMIKU
Opis inicjatywy Firma Perfect Project Sp. z o.o. z Białegostoku, od 2014 jest realizatorem projektu „Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych” w ramach programu Erasmus+ „Partnerstwo strategiczne”. Projekt będzie realizowany do sierpnia 2017r., w partnerstwie z: • Zespołem Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży – Liderem Projektu • Daugavpilską Handlową Szkołą Zawodową z Łotwy • Wileńską Szkołą Technologii, Biznesu i Rolnictwa z Litwy Głównym celem projektu jest unowocześnienie systemu nauczania u partnerów projektu poprzez przygotowanie, przetestowanie i promocję innowacyjnych metod i technik nauki i nauczania w nauczaniu zawodowym, z wykorzystaniem nowoczesnego narzędzia do oceny umiejętności i kwalifikacji zawodowych, przy użyciu innowacyjnych metod i technik nauczania wykorzystujących technologie multimedialnych i ICT oraz opracowanie materiałów do nauki przedmiotów zawodowych, w tym języka obcego zawodowego, powstanie związanych z projektem programów szkoleń, w których będą uczestniczyć uczniowie ze szkół partnerskich. Cel główny projektu, został podzielony na 5 celów cząstkowych, które były i są opracowywane przez poszczególnych partnerów projektu, do tej pory powstały już 3 z nich, natomiast obecnie opracowywany jest cel 4 przez firmę Perfect Project sp. z.o.o z Białegostoku. Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży, przygotował innowacyjne narzędzie do oceny umiejętności i kwalifikacji zawodowych - dostosował Platformę MOODLE do procesu edukacyjnego szkoły zawodowej. Żadna ze szkół partnerskich do tej pory nie wykorzystywała tego rodzaju narzędzia w nauczaniu przedmiotów zawodowych, a dodatkowo wersja mobilna Platformy, jak i aplikacja na smartfony, sprawi, iż będzie to narzędzie nie tylko innowacyjne w przypadku wszystkich placówek, ale również atrakcyjne zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Idealnie wpisze się więc oczekiwania uczniów z pokolenia „digital generation”, którzy posiadają umiejętności ICT, lecz nie posiadają wystarczającej wiedzy na temat tego, jak wykorzystać nowoczesne technologie w nauce. Dokładna instrukcja posługiwania się MOODLE jest umieszczona na platformie w języku polskim i angielskim. Szkoła partnerska z Łotwy, opracowała i opisała innowacyjną metodę nauczania z wykorzystaniem platformy MOODLE i skupionej na nauczaniu przy użyciu technologii mobilnych (d-learning i m-learning), czyli „mobile learning”. Będzie to umożliwiało nauczanie i uczenie się zarówno synchroniczne, jak i asynchroniczne. Strona litewska opracowała i opublikowała na MOODLE dwa kursy „Elektroniczny Marketing”, jeden w języku litewskim, drugi w języku angielskim. Kursy te zostały podzielone na sekcje tematyczne, które partner litewski systematycznie uzupełnia i publikuje na platformie. W chwili obecnej w kursach ujęto 10 sekcji tematycznych: 1. Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych i ich wpływ na biznes (II części). 2. Wpływ Internetu i podstawowe pojęcia marketingu (II części). 3. Pojęcie e-marketingu. 4. Cele i funkcje internetowego marketingu. 5. Strategie e-marketingu (II części). 6. Strony internetowe (II części). 7. Reklama i inne formy komunikacji w Internecie (II części). 8. Ustalanie cen i internetowe kanały dystrybucji. 9. Ocena efektywności marketingu Mix.. 10. Plan marketingu internetowego. Każda sekcja tematyczna zawiera część teoretyczną przedstawioną w formie książki (oprócz tekstu wzbogaconą o wykresy i zdjęcia), strony Internetowe, odnośniki do filmów w serwisie YouTube oraz quizy dla uczestników kursu, sprawdzające poznaną wiedzę i nabyte umiejętności. Kursy mają uruchomione fora służące do komunikacji pomiędzy ich uczestnikami. W części wstępnej kursu określone są jego cele, przedstawiona jest lista kompetencji, które mogą zostać nabyte w trakcie kursu, jak również opisane zostały jego komponenty oraz kryteria sprawdzenia i oceny nabytej wiedzy. Dodatkowo przygotowano materiały testowe na platformę, które służą do ceny umiejętności zawodowych w języku polskim. Natomiast już w październiku 2016r. przewidujemy umieszczenie na Platformie wyników rezultatu 4, czyli system szkoleń umiejętności zawodowych pożądanych przez pracodawców, opracowanego przez partnera biznesowego z Białegostoku. Wszystkie kursy learningowe tworzone do chwili obecnej mają dostęp dla gości: http://ekonomik-lomza.moodle.org.pl/, Username: guest_user Password: moodle456 Zapraszamy do korzystania z naszej platformy http://ekonomik-lomza.moodle.org.pl/. Prosimy o ewentualne uwagi i wskazówki, które pomogą nam w udoskonaleniu tego narzędzia. Istnieje również możliwość tworzenia kursów przez gości, po skontaktowaniu się z administratorem MOODLE pod adresem zse.lomza.gmail.com. Autor tekstu: Małgorzata Rogalska
Termin 2014r - 2017r.
Instytucja Firma Perfect Project Sp. z o.o. z Białegostoku z partnerami projektu • Zespołem Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży – Liderem Projektu • Daugavpilską Handlową Szkołą Zawodową z Łotwy • Wileńską Szkołą Technologii, Biznesu i Rolnictwa z Litwy
Ulica i numer Firma Perfect Project Sp. z o.o. ul. Białystok, ul. 11 Listopada
Kod pocztowy, miasto Białystok
Dane kontaktowe. tel. 782 505 475, biuro@perfect-project.eu
Adres witryny www http://perfect-project.eu
Adres www platformy elearningowej http://ekonomik-lomza.moodle.org.pl Username: guest_user Password: moodle456

Dodana: 11 lipiec 2016 12:00

Zmodyfikowana: 11 lipiec 2016 12:00