Klub nauczycieli języka niemieckiego

Forma doskonalenia sieć współpracy
Obszary edukacyjne Języki obce
Tytuł Klub nauczycieli języka niemieckiego
Opis

Klub nauczycieli języka niemieckiego ma na celu wymianę doświadczeń oraz dzielenie się przykładami dobrych praktyk. 

Nauczyciele uzyskają dostęp do  różnorodnych matariałów ddaktycznych będą mogli zmodyfikować je w zależności od grupy docelowej i postawionych celów. 

Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, tel 85 732 98 67, e-mail cen@cen.bialystok.pl
Miejsce realizacji online
Obszar działania m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2020-10-01
Adresaci nauczyciele języka niemieckiego
Organizator/ osoba do kontaktu Krystyna Łuniewska
Koszt Bezpłatny

Dodana: 22 styczeń 2021 21:43

Zmodyfikowana: 22 styczeń 2021 21:43