Quiz - historia powszechna, historia Polski, średniowiecze

Obszar tematyczny Edukacja humanistyczna
Typ zasobu Inne
Tytuł Quiz - historia powszechna, historia Polski, średniowiecze
Etap edukacyjny
  • II etap edukacji
  • III etap edukacji
Opis

Cel ogólny: Uczeń ćwiczy chronologię historyczną, sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je; dostrzega zmiany w życiu społecznym oraz ciągłość w rozwoju kulturowym i cywilizacyjnym. Uczeń poznaje dzieje od najdawniejszych dziejów człowieka po średniowiecze, uwzględniając przy tym początki państwa polskiego.

Wskazówki metodyczne do realizacji zajęć: 

  1. Quiz Co wiesz o Królestwie Franków? stosuję jako podsumowanie tematu lekcji. Zadanie można tez wykorzystać na lekcji utrwalającej materiał, jako  zadanie na dobry początek w pierwszej fazie lekcji lub na kole historycznym.
  2. Quiz Słowianie wykorzystuję w fazie podsumowującej lekcję „Pradzieje ziem polskich”.

Warunki Licencji Creative Commons: CC-BY

Autor Danuta Gregorowicz
Zgłoszone przez praca konkursu "Materiały edukacyjne w pracy nowatorskiego nauczyciela"

Dodana: 30 czerwiec 2017 11:17

Zmodyfikowana: 30 czerwiec 2017 11:17