Język niemiecki dla nauczycieli A2

Forma doskonalenia kurs doskonalący
Obszary edukacyjne Języki obce
Tytuł Język niemiecki dla nauczycieli A2
Opis

Adresatami szkolenia są nauczyciele różnych przedmiotów i typów szkół zainteresowani zdobywaniem kompetencji językowych w zakresie posługiwania się językiem niemieckim.

Celami  kursu  jest osiągnięcie przez uczestników  poziomu biegłości językowej A2+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie tj. przygotowanie:

  • do rozumienia wypowiedzi i często używanych wyrażeń w zakresie tematów związanych z życiem codziennym oraz
  • porozumiewania się w rutynowych sytuacjach komunikacyjnych;
  • poznanie nowych różnorodnych technik nauczania i propozycji ich wykorzystania na lekcjach.
Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, tel 85 732 98 67, e-mail cen@cen.bialystok.pl
Miejsce realizacji online
Obszar działania m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2021-03-16
Adresaci zainteresowani nauczyciele
Organizator/ osoba do kontaktu Krystyna Łuniewska
Koszt Płatny

Dodana: 22 styczeń 2021 21:48

Zmodyfikowana: 22 styczeń 2021 21:48