Dlaczego warto rozwijać własną kreatywność?

Obszar tematyczny
 • Języki obce
 • Edukacja humanistyczna
Typ zasobu Artykuły
Tytuł Dlaczego warto rozwijać własną kreatywność?
Etap edukacyjny
 • I etap edukacji
 • II etap edukacji
 • III etap edukacji
 • IV etap edukacji
 • wychowanie przedszkolne
Opis

Publiczne Gimnazjum nr 15 w Białymstoku kontynuuje realizację dwuletniego europejskiego projektu Erasmus + Szkoła XXI wieku – jak uczyć, żeby nauczyć. Większość nauczycieli ukończyła już zaplanowane szkolenia zagraniczne i rozpoczęła proces wdrażania zdobytej wiedzy i umiejętności. Dzielenie się doświadczeniem, wykorzystywanie nowinek metodycznych w czasie zajęć, opracowywanie materiałów dydaktycznych - to tylko niektóre efekty europejskiego doskonalenia nauczycieli.

Kursy uwzględnione w projekcie są różnorodne, gdyż odpowiadają potrzebom szkoły i mają przyczynić się do podniesienia jakości nauczania i wychowania. Nauczyciele, dzieląc się wiedzą po powrocie ze szkoleń, zauważyli jednak powtarzający się moduł, który łączy wszystkie kursy. Jest nim kreatywność. Wydawać by się mogło, że to temat doskonale znany, mogący zainteresować już jedynie stażystów, jednak to, co proste i oczywiste w teorii, nie zawsze łatwo odnajduje zastosowanie w szkolnej praktyce.

Ostatnimi czasy kreatywność znów wraca do łask. I choć według niektórych temat jest wyczerpany, wciąż warto szukać nowych inspiracji i pomysłów na to, jak uczyć i wychowywać, wyzwalając w sobie i uczniach oryginalność, pomysłowość, innowacyjność i zadowolenie z wykonywanej pracy.

Nauczyciele PG nr 15 w czasie szkoleń otrzymali wiele cennych wskazówek i rad. Nie są to oczywiście gotowe rozwiązania, lecz inspiracje, idee, które należy samodzielnie rozwijać. Doświadczony pedagog wie, że to, co sprawdza się doskonale w jednym zespole klasowym, może absolutnie zawieść w innym. Udział kadry PG nr 15 w szkoleniach zagranicznych, wymiana doświadczeń z nauczycielami wielu europejskich szkół, zetknięcie z najnowszą literaturą przedmiotu spowodowało chęć zgłębiania tematu. Ciekawe doświadczenia rzuciły nowe światło na znane zagadnienie.

Chaz Pugliese – autor książki Being creative: The Challenge of the change in the classroom – w czasie swoich wykładów przekonuje nauczycieli, że kreatywność otwiera wiele drzwi. To dzięki niej prowadzący zajęcia może poradzić sobie w trudnych sytuacjach. Pomysłowość i innowacyjność niewątpliwie pomagają w indywidualizacji procesu nauczania, ożywieniu treści zawartych w podręczniku, a przede wszystkim w kreowaniu przyjaznej atmosfery. Dobry nauczyciel powinien dbać o to, by uczniowie chętnie przychodzili na lekcje, byli zaangażowani i zmotywowani, mieli do siebie zaufanie, nie wstydzili się wyrażać własnych poglądów, a także wiedzieli, że mają prawo popełnić błąd. Wbrew pozorom nie jest to jednak łatwe, gdyż merytoryczna i metodyczna poprawność prowadzonych zajęć nie gwarantuje pedagogicznego sukcesu. Według Chaza Pugliese nie ma żadnych czarodziejskich sposobów na to, by zmienić szkolną rzeczywistość. Jedynym rozwiązaniem jest właśnie KREATYWNOŚĆ, która ogniskuje uwagę uczniów, wyzwala energię i zachęca do działania. W związku z tym nie powinna być ona tylko dodatkiem do nauczania, a raczej podstawą wszelkich działań. Czy jednak wszyscy poradzimy sobie z tym zadaniem? Czy wszyscy jesteśmy wystarczająco pomysłowi i oryginalni? Zdecydowanie tak – jeżeli mówimy oczywiście o kreatywności dnia codziennego, a nie np. geniuszu twórców Renesansu. Każdy człowiek jest kreatywny, lecz nie każdy w pełni wykorzystuje swój potencjał. Czasami wybieramy szablon, gotowe rozwiązania, bo tak jest łatwiej i bezpieczniej. Jednak powtarzalność i przewidywalność działań rodzi nudę i zniechęcenie nauczyciela i ucznia. Wystarczy przypomnieć sobie lekcję języka polskiego opisaną w Ferdydurke Witolda Gombrowicza. Zatem co i jak robić, by wykładany przez nas przedmiot zaczął „zachwycać” uczniów i po latach wciąż był naszą pasją? Oto kilka wskazówek uzyskanych w czasie szkoleń:

 • nie obwiniaj uczniów o brak kreatywności, gdy sam postępujesz szablonowo,
 • nie bądź nudny,
 • uwierz w siebie i działaj,
 • zaryzykuj, spróbuj nowych metod i rozwiązań,
 • nie obawiaj się, że Twoje pomysły nie spodobają się uczniom,
 • daj sobie prawo do błędu,
 • nie zrażaj się niepowodzeniami,
 • znajdź swego mentora, przyjrzyj się pracy innych nauczycieli – może ich pomysły zainspirują Cię do podejmowania innowacyjnych działań,
 • posiłkuj się wartościową literaturą,
 • nie krytykuj sposobu, w jaki inni próbują dojść do celu - kreatywność zakłada różnorodność,
 • zapomnij o kluczu odpowiedzi – nie jesteś w stanie przewidzieć, w jaki sposób uczniowie zrozumieją Twoje pytanie,
 • mimo tego, że przygotowujesz plan zajęć, improwizuj – bądź elastyczny,
 • nie staraj się mieć wszystkiego pod kontrolą – uczeń, który grzecznie siedzi w ławce, nie zawsze myśli o tym, co mówisz,
 • mniej, znaczy więcej - nie przynoś na lekcje zbyt wielu materiałów dydaktycznych – rozpraszają ucznia, zabijają rozmowę i pomysłowość,
 • ciesz się nawet z małych zmian,
 • nie ustawaj w działaniach.

Albert Einstein twierdził, że kreatywność jest zaraźliwa, zatem złap bakcyla i przekaż go - jak my - innym.

Iwona Lubińska
nauczycielka języka polskiego lider WDN w PG nr 15 w Białymstoku

Pugliese Chaz: Being creative: The challenge of change in the Classroom. Oxford: DELTA Publishing, 2010

Pugliese Chaz: Why Creativity Matters.

www.linkedin.com/pulse/why-creativity-matters-chaz-pugliese

Autor Iwona Lubińska
Zgłoszone przez Wiktoria Blakicka

Dodana: 9 grudzień 2016 09:26

Zmodyfikowana: 9 grudzień 2016 09:26