II edycja konkursu Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach „Mistrz pięknego czytania”

Biblioteka Pedagogiczna Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach zaprasza do udziału w II edycji konkursu czytelniczego „Mistrz pięknego czytania”.

Konkurs jest sprawdzonym przedsięwzięciem, wpisującym się w realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz realizację kierunku polityki oświatowej państwa 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów. Skutecznie oddziałuje na szeroko pojęty rozwój poprzez rozwijanie kompetencji czytelniczych wpływających na sukces ucznia.

Konkurs jest skierowany do uczniów klas III szkól podstawowych w Suwałkach i gminie Suwałki.

Trwa od 11 marca 2019 r. do 9 maja 2019 r.:

pierwszy etap – szkolny do 7 kwietnia 2019 r.,

drugi etap – międzyszkolny odbędzie się 9 maja 2019 r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.

Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się tego samego dnia, po zakończeniu drugiego etapu konkursu.

Zgłoszenia uczestników II etapu wraz ze Zgodą rodziców/opiekunów prawnych należy dostarczyć drogą pocztową lub osobiście do 14 kwietnia 2019 r. do Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B, 16-400 Suwałki.

Zachęcamy do realizacji konkursu w Państwa Szkołach i Placówkach. Jesteśmy przekonani, że pozytywnie wpłynie na czytelnictwo wśród uczniów i ich rodzin.

Regulamin konkursu, kartę zgłoszenia, zgodę rodziców/opiekunów prawnych oraz wykaz literatury zamieszczamy poniżej w załącznikach do pobrania.

Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia
Zgoda rodziców

Wykaz literatury