Wspomaganie rozwoju szkół i placówek

Dostępne: 1 wyników ze wszystkich kategorii.

Wspomaganie rozwoju szkół i placówek

Miejsce realizacji: Szkoły i placówki oświatowe

Adresaci: nauczyciele i dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek

Organizator: Lidia Kłoczko, Jarosław Cezary Słabiński