Scenariusz zajęć wychowawczych z elementami socjoterapii – blok tematyczny: ”Poznaj siebie, poznaj mnie. Bądźmy bliżej siebie”

Obszar tematyczny Kształcenie specjalne i integracyjne
Typ zasobu Scenariusze
Tytuł Scenariusz zajęć wychowawczych z elementami socjoterapii – blok tematyczny: ”Poznaj siebie, poznaj mnie. Bądźmy bliżej siebie”
Etap edukacyjny II etap edukacji
Opis

Blok zajęć, którego celem jest poznanie samego siebie, otwarcie na innych i integracja grupy.

Uświadomienie sobie własnych potrzeb, mocnych i słabych stron. Uczenie się mówienia w grupie o potrzebach i słuchania grupy. Integracja i współdziałanie, tworzenie więzi w grupie.

Zadania dostosowane do możliwości rozwojowych i poznawczych dzieci, nastawione na realizację ich zaburzonych potrzeb.

Zastosowany szeroki wachlarz metod i form, docierający do różnych ośrodków percepcji dziecka.

Sposób prowadzenia zajęć ukierunkowany na budowanie więzi, spontaniczność, pokonywanie barier, w dobrej, spokojnej i pełnej zaufania atmosferze.

Terapeutyczna rola gry- dramy, ekspresji plastycznej, ruchu, śmiechu, relaksu – jako gwarant pokania lęków, nieśmiałośći, wycofania.

Autor Beata Jacewicz-Jakonczuk
Zgłoszone przez Anna Arciszewska / Anna Krawczuk

Dodana: 28 styczeń 2019 10:04

Zmodyfikowana: 28 styczeń 2019 10:04