Projektowanie prezentacji multimedialnych on-line w aplikacji Sway. Warsztaty w ramach sieci współpracy i samokształcenia "Nauczanie zdalne z usługą Microsoft Office 365"

Forma doskonalenia zajęcia warsztatowe
Obszary edukacyjne Technologia informacyjno - komunikacyjna
Tytuł Projektowanie prezentacji multimedialnych on-line w aplikacji Sway. Warsztaty w ramach sieci współpracy i samokształcenia "Nauczanie zdalne z usługą Microsoft Office 365"
Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, tel 85 732 98 67, e-mail cen@cen.bialystok.pl
Miejsce realizacji platforma on-line MS Teams
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2021-01-13
Adresaci zainteresowani tematyką nauczyciele
Organizator/ osoba do kontaktu Anna Krawczuk
Koszt Bezpłatny

Dodana: 21 grudzień 2020 09:51

Zmodyfikowana: 21 grudzień 2020 09:51