Migracje zarobkowe, a funkcje wychowawcze rodziny

Obszar tematyczny Wychowanie i profilaktyka
Typ zasobu Artykuły
Tytuł Migracje zarobkowe, a funkcje wychowawcze rodziny
Etap edukacyjny II etap edukacji
Opis

Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, wielu naszych rodaków skorzystało z migracji zarobkowej. Ten stan trwa do dnia obecnego. Rozłąka członków rodzin w związku z migracją zarobkową któregoś z rodziców ma wielorakie aspekty; zarówno pozytywne strony, jak i niekorzystne skutki dla całej rodziny. Autor artykułu przybliża problem eurosieroctwa, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji dla sfery wychowawczej dziecka .

Autor Janusz Rusaczyk
Zgłoszone przez Grażyna Łaniewska

Dodana: 17 kwiecień 2020 15:45

Zmodyfikowana: 17 kwiecień 2020 15:45