"Książka nas łączy". Obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych

O wydarzeniu

Od 1999 roku w październiku biblioteki szkolne na całym świecie obchodzą Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych(do 2007 r. był to Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych). Święto zostało ustanowione przez International Association of School Librarianship- IASL (Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego).

Organizatorzy

  • Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
  • Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. Rada Oddziału w Białymstoku

Od  września 2009 r. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku zaprasza nauczycieli bibliotekarzy szkolnych do organizowania szkolnych obchodów święta i prosi o nadsyłanie programów, które publikuje na stronie niniejszego serwisu.

W ramach współpracy z  białostockim oddziałem Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich ogłaszany jest konkurs na najciekawszy program, który jest  nagradzany statuetką i honorowym tytułem LIBRARUM PRIMUM. W Jury zasiadają prezesi i członkowie krajowych oddziałów Towarzystwa. Uroczyste podsumowanie konkursu następuje podczas konferencji w listopadzie, współorganizowanej przez CEN w Białymstoku i białostocki oddział Towarzystwa. 

Termin

Październik 2017

Miejsce

Biblioteki szkolne Białegostoku i powiatów: białostockiego, bielskiego, hajnowskiego, monieckiego, siemiatyckiego, sokólskiego.

Programy obchodów 2017  zamieszczono na stronie Bibservisu Bibliotek Szkolnych Podlasia - http://bp.bialystok.edu.pl/. Na witrynie dostępne są również materiały archiwalne.

Oprac. O. Topolewska