ZABAWA JAKO PRZESTRZEŃ ROZWIJANIA AKTYWNOŚCI POZNAWCZEJ DZIECKA

Obszar tematyczny Wychowanie i profilaktyka
Typ zasobu Artykuły
Tytuł ZABAWA JAKO PRZESTRZEŃ ROZWIJANIA AKTYWNOŚCI POZNAWCZEJ DZIECKA
Etap edukacyjny wychowanie przedszkolne
Opis

W artykule zwrócono uwagę na role zabawy w rozwijaniu sfery poznawczej dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym. Autor dokonał również klasyfikacji zabaw w klasach I-III Szkoły Podstawowej. Artykuł adresowany jest do nauczycieli, wychowawców oraz rodziców.

Autor Janusz Rusaczyk: pedagog kulturoznawca, oligofrenopedagog, terapeuta z zakresu autyzmu, nauczyciel. Autor tekstów z zakresu pedagogiki, psychologii i szeroko pojętych nauk społecznych.
Zgłoszone przez Grażyna Łaniewska

Dodana: 28 maj 2020 09:33

Zmodyfikowana: 28 maj 2020 09:33