Przygotowanie i prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej

Forma doskonalenia szkolenie rady pedagogicznej
Obszary edukacyjne Technologia informacyjno - komunikacyjna
Tytuł Przygotowanie i prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej
Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, tel 85 732 98 67, e-mail cen@cen.bialystok.pl
Miejsce realizacji szkoła lub placówka oświatowa, która zgłosi zapotrzebowanie na szkolenie
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2020-09-01
Adresaci zainteresowani nauczyciele i dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
Organizator/ osoba do kontaktu Katarzyna Gagan
Koszt Płatny

Dodana: 2 wrzesień 2020 08:32

Zmodyfikowana: 2 wrzesień 2020 08:32