Projekt „Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu
jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Nr projektu: RPPD.03.01.02-20-0040/15

Beneficjentem projektu było Miasto Białystok a realizatorem Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku.
Projekt skierowany był do 800 uczniów oraz 460 nauczycieli 10 placówek oświatowych woj. podlaskiego.
Celem projektu było doskonalenie jakości kształcenia ogólnego poprzez nabycie przez 460 nauczycielek/nauczycieli objętych wsparciem w ramach projektu umiejętności ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych i rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, oraz nabycie przez 800 uczennic/uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w okresie 1.03.2017-28.02.2019.
Udział w projekcie jbył bezpłatny.
Zakres wsparcia Uczestników Projektu obejmował kompleksowy program wspomagania szkoły, obejmujący realizację zajęć dla uczennic/uczniów i nauczycielek/nauczycieli.

Zajęcia kształcące kompetencje kluczowe dla uczennic/uczniów:

 • Grupowe doradztwo edukacyjno-zawodowe w tym stworzenie Indywidualnego Planu Edukacyjno-Zawodowego
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe indywidualne, w tym dla uczennic/uczniów ze SPE
 • Wizyty studyjne w zakładach produkcyjnych działających na terenie woj. podlaskiego
 • Zajęcia kształcące kompetencje językowe komunikacyjne
 • Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne dla uczniów ze SPE
 • Międzynarodowy program kreatywności - "Oczyma Wyobraźni"
 • Projekty edukacyjne realizowane metodą WebQuest - społeczna odpowiedzialność w edukacji
 • Aktywne formy edukacji przyrodniczo-ekologicznej

Szkolenia dla nauczycielek i nauczycieli:

 • Wdrożenie urządzeń cyfrowych oraz sprzętu zakupionego do szkół
 • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni szkół
 • Elementy doradztwa edukacyjno-zawodowego realizowanego przez nauczycieli przedmiotu
 • Szkolenie doskonalące w zakresie obszaru problemowego po przeprowadzeniu diagnozy
 • Metoda WebQuest i inne nowoczesne narzędzia pracy dydaktycznej wykorzystujące możliwości TIK
 • E-learningowe uzupełniające szkolenie dla uczestników szkoleń z pkt. 3.5
 • Szkolenie "Trening Umiejętności Społecznych" / „Trening zastępowania agresji”
 • Praktyczne metody twórczego nauczania „Oczyma Wyobraźni”
 • Kurs kwalifikacyjny z metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycielek/nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

W ramach Projektu szkoły wyposażono w sprzęt przydatny do prowadzenia zajęć: tablety, laptopy z pakietem biurowym, urządzenie wielofunkcyjne, projektory multimedialne, tablice interaktywne, aparaty cyfrowe, radioodtwarzacze, kamery cyfrowe, wizualizery, ekrany projekcyjne, dyktafony i szereg pomocy dydaktycznych.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie MODM w Białymstoku  - przejdź -

 

Projekty edukacyjne wytworzone przez nauczycieli i uczniów podczas pracy metodą Webquest


Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzyniewie Dużym

Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie


Szkoła Podstawowa im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie


Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1 w Białymstoku


Szkoła Podstawowa im. Elizy Orzeszkowej w Sobolewie


Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku


Szkoła Podstawowa nr 8 im. Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku


Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. M. Konopnickiej w Białymstoku

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku


Programy szkoleń w zakresie obszaru problemowego po przeprowadzeniu diagnozy oraz
Opracowania metodyczne stworzone przez zespół nauczycieli pod kierunkiem eksperta i SORE na koniec szkolenia w poszczególnych szkołach.

(do pobrania w formacie pdf)

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. M. Konopnickiej w Białymstoku - program i opracowanie 1

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. M. Konopnickiej w Białymstoku - program i opracowanie 2

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku

Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1 w Białymstoku

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzyniewie Dużym

Szkoła Podstawowa im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie

Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym

Szkoła Podstawowa im. Elizy Orzeszkowej w Sobolewie

Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku - program i opracowanie 1

Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku - program i opracowanie 2

Dodana: 24 luty 2020 14:12

Zmodyfikowana: 24 luty 2020 22:04