Zadania wychowawczo – profilaktyczne szkoły i placówki oświatowej

Obszar tematyczny Wychowanie i profilaktyka
Typ zasobu Artykuły
Tytuł Zadania wychowawczo – profilaktyczne szkoły i placówki oświatowej
Etap edukacyjny
  • I etap edukacji
  • II etap edukacji
  • III etap edukacji
  • IV etap edukacji
  • wychowanie przedszkolne
Opis

Materiał pokazujący jak realizować treści wychowawczo-profilaktyczne na poszczególnych przedmiotach oraz godzinach do dyspozycji wychowawcy.

Autor Marek Konopczyński, Joanna Borowik, Piotr Chlebowski, Marcin Kolemba, Katarzyna Szorc, Jolanta Szada-Borzyszkowska
Zgłoszone przez Marzena Rafalska
Adres witryny www https://www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania?download=4082:zadania-wychowawczo-profilaktyczne-szko%C5%82y-i-plac%C3%B3wki-o%C5%9Bwiatowej

Dodana: 11 październik 2017 14:12

Zmodyfikowana: 11 październik 2017 14:12