Praca zdalna nauczyciela matematyki

  Autor: Jadwiga Pieczywek
  Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
  Zdjęcie: billionphotos.com

Cytując zapis ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej:

(https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne)

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość.

Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.

Platforma www.epodreczniki.pl to narzędzie informatyczne, na którym są umieszczone bezpłatne materiały edukacyjne.

Poniżej podaję adresy stron internetowych, które mogą być użyteczne dla nauczycieli matematyki zarówno szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych:

www.zadania.info

www.pl.khanacademy.org

http://www.matematyka.wroc.pl/

www.math.edu.pl

www.matmag.pl

www.scholaris.pl

https://www.matzoo.pl/

www.matemaks.pl

www.batmat.pl

www.math.edu.pl

www.matematykatv.pl

www.portalmatematyczny.pl

www.matematyka.pisz.pl

www.geogebra.org

www.learningapps.org

www.matematyczny-swiat.pl

www.klasoteka.pl

www.zyraffa.pl

www.ematematyka.edu.pl

www.matfiz24.pl

www.swiatmatematyki.pl

https://matlandia.gwo.pl/

https://matematykawpodstawowce.pl/

https://www.matmagwiazdy.pl/

 

Życzę  wszystkim koleżankom i kolegom  - nauczycielom matematyki zdrowia i efektywnej pracy.

Jadwiga Pieczywek

Konsultant d.s. edukacji matematycznej CEN w Łomży