Uczeń i jego cyfrowy świat - wykorzystanie narzędzi TIK w dydaktyce. Grupa 2

Forma doskonalenia kurs e-learningowy
Obszary edukacyjne Technologia informacyjno - komunikacyjna
Tytuł Uczeń i jego cyfrowy świat - wykorzystanie narzędzi TIK w dydaktyce. Grupa 2
Opis

Szkolenie odbędzie się na platformie moodle. Uczestnicy szkolenia otrzymają loginy i hasła do rejestracji i udziału w kursie. Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o rejestrację na stronie CEN w Białymstoku --> link do szkolenia

Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, tel 85 732 98 67, e-mail cen@cen.bialystok.pl
Miejsce realizacji online platforma moodle
Obszar działania
  • zambrowski
  • wysokomazowiecki
  • suwalski
  • sokólski
  • siemiatycki
Termin rozpoczęcia 2020-05-11
Adresaci zainteresowani nauczyciele
Organizator/ osoba do kontaktu Anna Krawczuk, email: anna.krawczuk@cen.bialystok.edu.pl
Koszt Bezpłatny

Dodana: 16 kwiecień 2020 09:21

Zmodyfikowana: 16 kwiecień 2020 09:21