Dodana: 5 grudzień 2017 10:03

Zmodyfikowana: 6 grudzień 2017 17:13

IX Forum Bibliotekarzy w Łomży

„Abyś czytał, kiedy tylko możesz...” - to motto tegorocznego Forum Bibliotekarzy, które odbyło się w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, 27 listopada 2017 roku.

Łomżyńskie forum bibliotekarzy ma już dziewięcioletnią tradycję. Początki były skromne – zaczęło się od dosyć kameralnego spotkania w Liceum Ekonomicznym, zorganizowanego przez Oddziałową Sekcję Bibliotekarską działającą przy Oddziale ZNP w Łomży. W następnych latach bibliotekarze z Łomży i rejonu obradowali goszcząc w różnych placówkach oświaty i kultury, m. in. Bibliotece Pedagogicznej, Muzeum Północno-Mazowieckim, Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości, I Liceum Ogólnokształcącym. Organizatorzy zapraszali wybitnych prelegentów z ośrodków akademickich, ale zawsze też miała miejsce prezentacja dorobku miejscowych bibliotek.

Podobnie wyglądał program poniedziałkowego forum. Najpierw pani Ewa Zabielska – nauczyciel bibliotekarz i polonista z Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących w Łomży -  omówiła zainteresowania czytelnicze młodzieży na przykładzie szkól ponadgimnazjalnych. Wykorzystała własne doświadczenia i obserwacje, aby przedstawić wybory czytelnicze uczniów oraz osobowość i indywidualizm „moli książkowych”. Okazuje się, że zwykle są to bardzo inteligentni samotnicy, outsiderzy, wyróżniający się strojem (mają dredy, kolczyki w uszach, noszą fantazyjnie zawiązane chusty). Wypowiadają się w ciekawy, inteligentny sposób.

Dr hab. Marek Kochanowski z Uniwersytetu w Białymstoku przedstawił „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego jako dramat nowoczesny. Nawiązał do Narodowego Czytania "Wesela", które odbyło się we wrześniu tego roku w wielu miejscowościach w Polsce i na świecie. Mówił, jak interpretować utwór, aby trafił do młodego odbiorcy.

Następny wykładowca – dr Aleksander Radwański z firmy MOL -  zaprezentował nowy system zarządzania biblioteką MOL NET+, oparty na pracy w chmurze.

Na zakończenie uczestnicy mogli zapoznać się z przykładami dobrych praktyk w zakresie rozwijania zainteresowań czytelniczych młodzieży oraz edukacji medialnej.

Pani Aneta Korytkowska – wicedyrektor Bursy nr 1 w Łomży – omówiła działania podejmowane w jej placówce, m. in. liczne konkursy, wyjazdy edukacyjne do Biblioteki Narodowej i Telewizji Polskiej, współpracę z Biblioteką Pedagogiczną, program „Czas na czytanie”, projekt „Tradycje szlacheckie mojego dziadka”. Zaprezentowała filmy reklamujące książki, zgłoszone przez uczniów na konkurs "Za minutę książka".

Różnorodne formy promocji czytelnictwa realizuje także pan Andrzej Kubrak – nauczyciel bibliotekarz w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących, wieloletni przewodniczący Oddziałowej Sekcji Bibliotekarskiej ZNP. Za swój „sztandarowy” projekt uznał cykliczną imprezę „Poezja w Ekonomiku”, która odbywa się zawsze w terminie bliskim obchodom Światowego Dnia Poezji (21 marca). Do czytania poezji zapraszani są przedstawiciele różnych środowisk łomżyńskich, dodatkowo mają miejsce wernisaże i występy związane z przyjętym danego roku tematem. Ostatnie święto poezji odbyło się pod hasłem: I raz na ludowo.

Dziękując wszystkim prelegentom i uczestnikom, pani Aleutyna Kołos - prezes Oddziału ZNP w Łomży – zapowiedziała jubileuszowe X Forum Bibliotekarzy w przyszłym roku i poprosiła o zgłaszanie sugestii dotyczących jego organizacji.

Bożena Malinowska

Biblioteka Pedagogiczna w Łomży