INDYWIDUALNY PROGRAM WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA PIĘCIOLETNIEGO Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU LEKKIM

Obszar tematyczny Kształcenie specjalne i integracyjne
Typ zasobu Scenariusze
Tytuł INDYWIDUALNY PROGRAM WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA PIĘCIOLETNIEGO Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU LEKKIM
Etap edukacyjny wychowanie przedszkolne
Opis

Zaprezentowany indywidualny program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka stanowi cenne źródło informacji na temat przykładowych zajęć, które możemy przeprowadzić z dzieckiem pięcioletnim z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Okres jego realizacji przewidziany jest na okres jednego roku. Autor programu wskazuje na jego cele ogólne, metody pracy z dzieckiem pięcioletnim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, a także na szczegółowe działania z zakresu motoryki dużej, motoryki małej, percepcji wzrokowej, rozwoju mowy, sprawności manualnej, sprawności grafomotorycznej, kondycji ruchowej oraz zachowań społecznych i emocji.

Autor Janusz Rusaczyk -pedagog kulturoznawca, oligofrenopedagog,
Zgłoszone przez Grażyna Łaniewska

Dodana: 20 kwiecień 2020 12:41

Zmodyfikowana: 20 kwiecień 2020 12:41