Czynniki i działania nauczyciela motywujące i demotywujące do nauki języka niemieckiego

Forma doskonalenia zajęcia warsztatowe
Obszary edukacyjne Języki obce
Tytuł Czynniki i działania nauczyciela motywujące i demotywujące do nauki języka niemieckiego
Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, tel 85 732 98 67, e-mail cen@cen.bialystok.pl
Miejsce realizacji online
Obszar działania m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2021-02-13
Adresaci nauczyciele języka niemieckiego
Organizator/ osoba do kontaktu Krystyna Łuniewska
Koszt Bezpłatny

Dodana: 22 styczeń 2021 21:40

Zmodyfikowana: 22 styczeń 2021 21:40