Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej – I etap edukacyjny (edukacja wczesnoszkolna)

Forma doskonalenia szkolenie rady pedagogicznej
Tytuł Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej – I etap edukacyjny (edukacja wczesnoszkolna)
Instytucja organizująca Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2 18-400 Łomża tel. 86 216 42 17
Miejsce realizacji miejsce wskazane przez dyrektora szkoły/placówki oświatowej
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2016-02-08
Adresaci członkowie rad pedagogicznych i zespołów nauczycielskich
Organizator/ osoba do kontaktu Danuta Lasek
Koszt Płatny

Dodana: 3 luty 2016 15:04

Zmodyfikowana: 4 luty 2016 12:40