Szkolenia rad pedagogicznych

Dostępne: 31 wyników ze wszystkich kategorii.

Edukacja zdalna z Microsoft Teams

Miejsce realizacji: platforma on-line MS Teams

Adresaci: zainteresowani nauczyciele i dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Organizator: Anna Krawczuk. e-mail: anna.krawczuk@cen.bialystok.edu.pl

Nauczanie zdalne z wykorzystaniem usługi Microsoft Office 365

Miejsce realizacji: szkolenie stacjonarne lub on-line do uzgodnienia ze szkołą/placówką oświatową

Adresaci: zainteresowani nauczyciele i dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Organizator: Anna Krawczuk. e-mail: anna.krawczuk@cen.bialystok.edu.pl

WBTExpres jako narzędzie do tworzenia interaktywnych prezentacji

Miejsce realizacji: platforma do szkoleń online

Adresaci: zainteresowane szkoły i placówki oświatowe

Organizator: Katarzyna Gagan

Przygotowanie i prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej

Miejsce realizacji: szkoła lub placówka oświatowa, która zgłosi zapotrzebowanie na szkolenie

Adresaci: zainteresowani nauczyciele i dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Organizator: Katarzyna Gagan

Rozwijanie kompetencji informacyjnych dzieci i młodzieży z uwzględnieniem Otwartych Zasobów Edukacyjnych

Miejsce realizacji: Online

Adresaci: Zainteresowani nauczyciele

Organizator: Olga Topolewska

Jak nie zostać uwięzionym w sieci? Profilaktyka e-uzależnień.

Miejsce realizacji: na terenie szkoły/placówki oświatowej zainteresowanej szkoleniem

Adresaci: zainteresowani nauczyciele, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Organizator: Anna Krawczuk

Przygotowanie materiałów i prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej

Miejsce realizacji: na terenie szkół / placówek oświatowych

Adresaci: zainteresowani nauczyciele, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Organizator: Anna Krawczuk, Katarzyna Gagan

Nowe trendy w nauczaniu z wykorzystaniem narzędzi TIK

Miejsce realizacji: na terenie szkoły/placówki oświatowej, która zamówiła szkolenie

Adresaci: zainteresowani dyrektorzy szkół/nauczyciele

Organizator: Gagan Katarzyna, Krawczuk Anna

Szkoła, placówka promująca zdrowie.

Miejsce realizacji:

Adresaci: zainteresowani nauczyciele, dyrektorzy szkół

Organizator: Grażyna Łaniewska

Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

Miejsce realizacji: szkoły

Adresaci: Zainteresowani nauczyciele

Organizator: Olga Topolewska