Podsumowanie IV Wojewódzkiego Konkursu pod hasłem „112 RATUJE ŻYCIE”

W przeddzień Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112 w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku odbyła się uroczysta gala podsumowująca IV Wojewódzki Konkurs pod hasłem „112 RATUJE ŻYCIE”, którą prowadzili konsultanci Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach – Joanna Stabińska i Jarosław Cezary Słabiński.

Pomysłodawcą i patronem przedsięwzięcia był Wojewoda Podlaski, a współorganizatorami – Podlaski Kurator Oświaty i Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.

Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy na temat numeru alarmowego 112 wśród uczniów szkół podstawowych województwa podlaskiego oraz propagowanie ich właściwych zachowań w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, mienia lub środowiska.

W bieżącym roku oceniano prace w 2 kategoriach: plakat (praca plastyczna) i inscenizacja. W sumie nadesłano 323 prace plastyczne wykonane przez uczniów klas I-III i 12 inscenizacji (w formie filmów) przygotowanych przez uczniów klas IV-VI z 47 szkół podstawowych województwa podlaskiego.

W kategorii plakat wyróżnienia otrzymało 6 uczniów:

-        Amelia Kalinko kl. II – Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Białymstoku,

-        Magdalena Łuksza kl. II – Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku,

-        Gabriela Makarewicz kl. III – Szkoła Podstawowa nr 34 im. Józefa Zachariasza Bema w Białymstoku,

-        Natalia Naumowicz kl. III – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej,

-        Dawid Strapczuk kl. III – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkół w Bielsku Podlaskim,

-        Aleksandra Średzińska kl. III – Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej.

III miejsce ex aequo w kategorii plakat zajęły:

-        Elżbieta Kołbasiuk kl. II – Szkoła Podstawowa nr 3 w Hajnówce,

-        Amelia Lewandowska kl. III – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Turośli.

II miejsce przyznano Danielowi Orzechowskiemu uczniowi kl. II Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach.

Zwycięzcą konkursu „112 ratuje życie” w kategorii plakat został Tomasz Samsonowicz – uczeń kl. I Szkoły Podstawowej nr 50 im. Królowej Jadwigi w Białymstoku.

W kategorii inscenizacja III miejsce ex aequo zajęli:

-        Mateusz Berć, Magda Gutowska, Łukasz Kiełczewski, Katarzyna Pawłowska i Oliwia Wróblewska – uczniowie kl. IV i VI Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej;

-        Marta Kossakowska, Olga Krakowska, Paulina Opanowska, Maria Osiecka, Mateusz Pietkiewicz, Kamila Podziewska, Jakub Ruszewski, Natalia Skindzier i Julita Gerwel – uczniowie kl. VIc Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach.

II miejsce zajęli Piotr Bieniasz, Jakub Filipczuk, Julia Jarmołowska, Szymon Mróz, Marta Reda, Izabela Szczepańska, Filip Szugzda i Daria Toczydłowska – uczniowie kl. V Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Monte Cassino w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jasionówce.

I miejsce w kategorii inscenizacja zajęły Ewa Bartoszewicz, Lidia Borkowska, Ludwika Pijagin i Maja Szeraniewicz – uczennice kl. VIa Szkoły Podstawowej nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach.

Podziękowania otrzymali również nauczyciele szkół podstawowych – opiekunowie laureatów: Nela Bielawska – Szkoła Podstawowa nr 50 im. Królowej Jadwigi w Białymstoku, Ewelina Trofimiuk-Misiukiewicz, Iwona Domańska – Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach, Ewa Gutowska – Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Białymstoku, Teresa Jejer – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej, Agnieszka Kikolska-Giesko – Szkoła Podstawowa nr 12 im.Zygmunta Glogera w Białymstoku, Krystyna Stachelek – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Turośli, Tamara Kuźma – Szkoła Podstawowa nr 3 w Hajnówce, Bożena Petkiewicz – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkół w Bielsku Podlaskim, Dorota Poślada – Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej, Małgorzata Przesmycka – Szkoła Podstawowa nr 34 im. Józefa Zachariasza Bema w Białymstoku, Iwona Piktel – Szkoła Podstawowa nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach, Marta Kamińska – Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Monte Cassino w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jasionówce, Beata Zdancewicz – Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach oraz Jolanta Nerkowska – Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej.

Specjalne podziękowania za popularyzowanie wiedzy o numerze alarmowym 112 oraz propagowanie właściwych zachowań uczniów w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, mienia lub środowiska otrzymało 14 szkół podstawowych:

-        Szkoła Podstawowa nr 50 im. Królowej Jadwigi w Białymstoku,

-        Szkoła Podstawowa nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach,

-        Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Monte Cassino w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jasionówce,

-        Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach,

-        Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Białymstoku,

-        Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej,

-        Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach,

-        Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej,

-        Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku,

-        Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Turośli,

-        Szkoła Podstawowa nr 3 w Hajnówce,

-        Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkół w Bielsku Podlaskim,

-        Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej,

-        Szkoła Podstawowa nr 34 im. Józefa Zachariasza Bema w Białymstoku.

Nagrody i dyplomy laureatom, ich opiekunom i dyrektorom szkół podstawowych wręczył Wojewoda Podlaski – Bohdan Paszkowski, który pogratulował aktywności uczniom, nauczycielom i szkołom. Zaapelował do uczestników o właściwe korzystanie z numeru alarmowego 112.

Wszyscy wyróżnieni uczestniczyli w pamiątkowym zdjęciu z Wojewodą Podlaskim.

Przedstawicielka Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku – mł. asp. Edyta Wilczyńska przeprowadziła krótki instruktaż bezpiecznego poruszania się po drodze, a wszyscy uczestnicy uroczystej gali otrzymali odblaskowe opaski.

W dalszej części można było obejrzeć dwie najlepsze nagrodzone w konkursie inscenizacje. Najpierw uczennice klasy VIa Szkoły Podstawowej nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach przedstawiły pantomimę, ilustrującą w jakich sytuacjach numer alarmowy 112 ratuje życie, a po niej wystąpili uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Monte Cassino w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jasionówce, propagując właściwe zachowania podczas wykonywania połączeń na numer alarmowy 112.

W uroczystej gali wzięło udział wielu znakomitych gości: p. Jarosław Średnicki – Dyrektor Generalny Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, p. bryg. Kazimierz Kulesza – zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, p. Bogdan Kalicki – dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, p. nadinspektor Daniel Kołnierowicz – Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku, p. Bożena Dzitkowska – Wicekurator Oświaty, p. Barbara Radziszewska – dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, nauczyciele i dyrektorzy szkół podstawowych oraz uczestnicy konkursu, czyli uczniowie szkół podstawowych z Białegostoku, Bielska Podlaskiego, Jasionówki, Hajnówki, Niedźwiadnej, Płaskiej, Suwałk, Turośli i Turośni Kościelnej.

W holu przed salą konferencyjną można było obejrzeć wystawę konkursowych prac plastycznych oraz odwiedzić stoiska służb Ratownictwa Medycznego, Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Białymstoku.

Prace plastyczne nagrodzonych uczniów można obejrzeć na zdjęciach obok, a w załącznikach do artykułu zostały zamieszczone filmy nagrodzonych inscenizacji: Szkoły Podstawowej nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach, Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Monte Cassino w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jasionówce, Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej i Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach.

Link do strony Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, zakładka 112 – http://www.bialystok.uw.gov.pl/112/IV+Edycja+Konkursu+112.htm

 Oprac. Jarosław Cezary Słabiński - Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Załączniki