Programy zajęć dodatkowych rok szkolny 2017/2018

W ramach projektu „ODKRYWAMY TALENTY” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja w roku szkolnym 2017/2018 realizowane są następujace programy zajeć :

Zajecia dodatkowe dla uczniów/uczennic:

a)  programy zajeć rozwijających kompetencje kluczowe oraz kształtujące umiejętności i postawy niezbędne na rynku pracy:

- AKADEMIA UMYSŁU z metod efektywnej nauki-2 programy,

- konserwatoria z  języka angielskiego z native spikerem-5 programów,

b) programy zajeć rozwijających kompetencje w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych:

- MINILABY i BIGLABY rozwijające kompetencje matematyczno-przyrodnicze nauka przez eksperymenty-2 programy,

- zajęcia matematyczne MINILOGIKI i GIGALOGIKI rozwijające kompetencje logiczno-matematyczne-2 programy.

c) programy zajeć rozwijających kompetencje informatyczne:

- ROBOKIDS z programowania i robotyki (poziom zaawansowany)i ROBOKCIK z programowania i robotyki (poziom podstawowy) rozwijające kompetencje informatyczne- 6 programów. 

Program zajęć realizowanych w ramach projektu „Odkrywamy talenty” są realizowane m. in. w  3 nowocześnie wyposażonych pracowniach przedmiotowych tj. pracowni przyrodniczej, pracowni matematycznej, pracowni informatycznej. 

 

Szkolenia dla nauczycieli:

a)szkolenia z zakresu innowacyjnej realizacji zajęć rozwijających kompetencje uczniów w obszarze nauk ścisłych realizowane w formie 2 dwu-trzy dniowych wyjazdów szkoleniowych do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

b)szkolenia  z praktycznego wykorzystania TIK- tablicy interaktywnej w pracy nauczyciela. realizowane w formie:

-szkoleń grupowych umożliwiających nabycie wiedzy z zakresu  praktycznego wykorzystania TIK,

-indywidualnych treningów pod kierunkiem trenera podczas, których nauczyciele będą mogli przygotować i przeprowadzić zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej realizowanych. dla każdego nauczycieli/UP.

c) szkolenia z praktycznego wykorzystania TIK- interaktywnego systemu zbierania odpowiedzi w pracy nauczyciela, który będzie wykorzystywany do przeprowadzania testów i ankiet -6 grup.