Zmiany w wymaganiach na egzaminie maturalnym z informatyki w 2021 r

Forma doskonalenia zajęcia warsztatowe
Obszary edukacyjne Technologia informacyjno - komunikacyjna
Tytuł Zmiany w wymaganiach na egzaminie maturalnym z informatyki w 2021 roku
Opis

Szkolenie w formule blended jest adresowane do nauczycieli szkół ponadpodstawowym.  Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników  ze zmianami w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym z informatyki w roku szkolnym 2020/2021.

Szkolenie rozpocznie się w dniu 18 stycznia o godz. 16.00

Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, tel 85 732 98 67, e-mail cen@cen.bialystok.pl
Miejsce realizacji platforma on-line MS Teams
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2021-01-18
Adresaci nauczyciele informatyki szkół ponadpodstawowych
Organizator/ osoba do kontaktu Katarzyna Gagan, Anna Krawczuk
Koszt Bezpłatny

Dodana: 14 styczeń 2021 15:25

Zmodyfikowana: 14 styczeń 2021 15:25