Motywowanie uczniów do rozwoju i nauki

Forma doskonalenia zajęcia warsztatowe
Obszary edukacyjne Pomoc psychologiczno - pedagogiczna
Tytuł Motywowanie uczniów do rozwoju i nauki
Opis
 • Czynniki wpływające na motywację uczniów.
 • Rozpoznawanie stylów uczenia się uczniów.
 • Sposoby motywowania uczniów do rozwoju i nauki.
 • Błędy w komunikacji osłabiające lub zniechęcające uczniów do działania i twórczego poszukiwania rozwiązań.
Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2 18-400 Łomża tel. 86 216 42 17
Miejsce realizacji CEN w Łomży
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2020-04-22
Adresaci nauczyciele, wychowawcy szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Organizator/ osoba do kontaktu dr Dorota Cybulska
Koszt Bezpłatny

Dodana: 31 styczeń 2020 12:20

Zmodyfikowana: 31 styczeń 2020 12:20