Dodana: 9 listopad 2018 13:34

Zmodyfikowana: 9 listopad 2018 13:34

100 - lecie Odzyskania Niepodległości w "Wecie"

100 - lecie Odzyskania Niepodległości w "Wecie"

 

Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo,

zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska.

Józef Piłsudski

Są daty w historii naszego kraju, które zna każdy Polak - bliskie nam jak „Katechizm polskiego dziecka”. Najważniejszą z nich i najbliższą sercu każdego rodaka jest 11 listopada 1918 roku. W związku z burzliwymi losami ojczyzny na kartach historii zapisało się niewiele rocznic, które mają radosny wydźwięk.

Podczas uroczystego apelu z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, który odbył się w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży 7 listopada 2018 roku, młodzież z klasy II e pod kierunkiem pani Moniki Kalinowskiej w kilku niezwykle wymownych scenkach ukazała trudną sytuację Polaków pod zaborami, gdy, pomimo nędzy i prześladowania, rodacy pielęgnowali polską tradycję, kulturę, język jako wyznaczniki narodowej tożsamości. Młodzież zwróciła też uwagę na  problemy  gospodarcze, ekonomiczne, z którymi po 123 latach niewoli borykało się młode Państwo. Patriotyczną atmosferę uroczystości podkreśliły pieśni wykonane przez uczennice z klasy I c oraz uczniów z klasy III g pod kierunkiem pani Marii Szymańskiej. „Polski my naród, polski lud…” śpiewali ze wzruszeniem na zakończenie części artystycznej słowa „Roty” przybyli na tę wyjątkową uroczystość goście: pan Andrzej Garlicki - wiceprezydent Łomży, pan Paweł Piwowarski - Naczelnik Wydziału Edukacji w Łomży, pani Iwona Łada - dyrektor biura poseł na Sejm RP Bernadety Krynickiej, ks. kan. Marian Mieczkowski - proboszcz parafii katedralnej pw. św. Michała Archanioła w Łomży, podinsp. Joanna Tatko - zastępca naczelnika Podlaskiego Urzędu Celno - Skarbowego,   kpt. Jan Krysiuk - Wojskowa Komenda Uzupełnień Łomża, ppor. Marcin Ćwiek - 13 Batalion Lekkiej Piechoty w Łomży, st. chor. szt. S. Mazurek - Warsztaty Techniczne Łomża, pani Ewa Chludzińska – zastępca prezesa ZNP w Łomży, pani Katarzyna Kuklińska i pan Iwo Świątkowski - działacze Stowarzyszenia Ludzi Aktywnie Naznaczonych „Ja i Ty”. W swoim wystąpieniu skierowanym do młodzieży pani dyrektor Bogumiła Olbryś podkreśliła, jak ważne jest codzienne pielęgnowanie tradycji patriotycznych poprzez poszanowanie symboli narodowych oraz codzienną uczciwą pracę, zdobywanie wykształcenia, gdyż wolność jest wartością bezcenną, zdobytą dzięki poświęceniu życia wielu rodaków i nie można o tym zapominać.

Ta doniosła uroczystość była też okazją do wręczenia nagród w wielu konkursach, które ostatnio odbyły się w Wecie. Pani Aleksandra Dzbeńska, w związku z finalizacją projektu edukacyjnego "My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy" z dofinansowaniem NBP, który w ZSWiO Nr 7 w Łomży realizowany był pod nazwą „Drogi do niepodległej i przedsiębiorczej Polski”, ogłosiła wyniki konkursów przeprowadzonych w ramach tego przedsięwzięcia.

W konkursie plastycznym na plakat przedstawiający największe polskie osiągnięcia ekonomiczne i gospodarcze po odzyskaniu przez Polskę Niepodległości I miejsce zajęła klasa III c, II miejsce – klasa III i, III miejsce – klasa I bhi. Z kolei w konkursie wiedzy o osiągnięciach ekonomicznych i gospodarczych po odzyskaniu przez Polskę Niepodległości na pierwszym miejscu uplasowała się Joanna Darmetko z klasy II f, na II miejscu - Łukasz Szulc z klasy III d, zaś na III miejscu – Aleksandra Oszer z klasy III e. W konkursie na prezentację multimedialną o osiągnięciach ekonomicznych i gospodarczych po odzyskaniu przez Polskę Niepodległości I miejsce zajął Rafał Jastrzębski z klasy I f, II miejsce – Sebastian Korytkowski, Mateusz Łępicki z klasy III e i III miejsce – Bartłomiej Szymański z klasy III d. Wszystkim uczestnikom projektu, którzy wykazali się kreatywnością, inwencją, zdolnościami artystycznymi, rozwijając postawy patriotyczne, obywatelskie i przedsiębiorcze należą się gratulacje i słowa uznania.

Magdalena Budziszewska

Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży