Wykorzystanie tekstów literackich w procesie stymulowania pamięci ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Forma doskonalenia zajęcia warsztatowe
Obszary edukacyjne Pomoc psychologiczno - pedagogiczna
Tytuł Wykorzystanie tekstów literackich w procesie stymulowania pamięci ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Opis
 • Problemy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z lekturami szkolnymi.
 • Sposoby, techniki, ćwiczenia ułatwiające uczniowi zrozumienie i zapamiętanie przeczytanego tekstu.
 • Wykorzystanie narzędzi TIK w procesie zapamiętywania treści przeczytanej lektury.
 • W razie przedłużenia się pandemii i obostrzeń sanitarnych rodzaj szkolenia - on-line.
Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2 18-400 Łomża tel. 86 216 42 17
Miejsce realizacji CEN w Łomży/Internet
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2021-04-28
Adresaci nauczyciele prowadzący zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rozwijające umiejętność ucznia się oraz dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego
Organizator/ osoba do kontaktu dr Dorota Cybulska
Koszt Bezpłatny

Dodana: 1 luty 2021 13:06

Zmodyfikowana: 1 luty 2021 13:06