Das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache

Obszar tematyczny Języki obce
Typ zasobu Inne
Tytuł Das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache
Etap edukacyjny
  • I etap edukacji
  • II etap edukacji
  • III etap edukacji
  • IV etap edukacji
Opis

Słownik ten jest finalnym produktem jednego z projektów Berlińsko-Brandenburskiej Akademii Nauk.

Elektroniczna wersja słownika łączy zasoby sześciotomowego słownika języka niemieckiego (WDG) z własnymi zasobami tekstów oraz zasobami leksykalnymi.

Przy poszczególnych hasłach znajdziemy:

  • szczegółowy opis znaczeń z licznymi przykładami ich użycia,
  • informacje gramatyczne: trzy podstawowe formy czasownika, wymowę, dane dotyczące poszczególnych wariantów słów, przy rzeczownikach - Genitiv i liczbę mnogą,
  • zwroty idiomatyczne,
  • złożenia
  • częściowo wskazania na synonimy, hiponimy i hiperonimy, a także odnośniki i linki do przykładów w tekstach z korpusów współczesnego języka niemieckiego
Autor Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften
Zgłoszone przez Krystyna Łuniewska
Adres witryny www http://www.dwds.de/

Dodana: 28 listopad 2015 18:37

Zmodyfikowana: 30 marzec 2016 14:56